Drugsbeleidsplan

drugsbeleid
Alcohol- en ander drugsgebruik is een realiteit. Op school, op straat, in het jeugdhuis of op fuiven komen jongeren in aanraking met alcohol en andere drugs. Ook in de jeugdbeweging. Dit kan ook moeilijk anders: een jeugdbeweging is immers geen eiland en jongeren worden beïnvloed door alles wat er rondom hen gebeurt.
Een drugsbeleid biedt de mogelijkheid om gepast en zonder al te heftige emoties te reageren op een voorval rond drugs in de groep. Het beleid omvat concrete afspraken, gecombineerd met sancties op papier gezet in een reglement. De bedoeling hiervan is om openheid en duidelijkheid te creëren over drugs en drugsgebruik binnen onze beweging. Vertrouwen en communicatie zijn hierbij sleuteltermen.
Het drugsbeleid werd gestemd en goedgekeurd op de groepsraad en wordt bijgevolg beschouwd als bindend. Geen enkel reglement is echter 100% waterdicht, er zullen altijd grensgevallen zijn waarover gepraat moet worden.
Voor meer informatie rond ons drugsbeleid kan je terecht bij de groepsleiding.
Hieronder kan je het volledige beleidsplan downloaden.
BijlageGrootte
Brochure alcohol- en drugsbeleid (pdf) >1.38 MB

(c) 2019 - Webteam Scouts en Gidsen Oelegem vzw - webteam@scoutsoelegem.be